Kategoriler
Alışveriş Sepetiniz
300 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo bedava,  Ücretsiz iade İmkanı.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli satış sözleşmesi şablonudur. Oluşturulan sipariş ile birlikte yürürlüğe girer ve sistem tarafından oluşturulup taraflara gönderilir.

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
            A. "ÜYE" (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)
Teslim Edilecek Kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
Eposta/kullanıcı adı:

             B. "SATICI" Liana Butik; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)
Ünvanı :
Adres :
Telefon :
Faks :
Eposta :
Mersis No:
VKN:
Vergi Dairesi:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle üye, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE : Lianabutik.com internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU
İşbu Sözleşme, üyenin, Lianabutik.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı :
Adres :
Telefon :

Faks :
Eposta :
Mersis No:
VKN:
Vergi Dairesi:


5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim Edilecek Kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı


6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad Soyadı Unvan
Adres
Telefon
Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) lianabutik.com internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

7.4. Ürün sevkiyat masrafı, kargo limit ücretleri dahilinde olmaması durumunda ALICI tarafından karşılanacaktır.


8. FATURA BİLGİLERİ

Ünvanı : Lianabutik.com
Adres :
Telefon :

Faks :
Eposta :
Mersis No:
VKN:
Vergi Dairesi:

Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.


9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. Üye, Linabutik.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Liana Butik tarafından Üyeye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile üyenin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında üye  veya üyenin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün üyeue teslim edilememesi durumunda, üyenin sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
9.3. Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan üyeyi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
9.5. Sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeliüyeye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.6. Üye, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı'nın sözleşmeye konusu ürünü teslim yükümlülüğü son bulur.
9.7. Üye Sözleşme konusu ürünün üye veya üyenin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra üyeye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Lianabutik'e ödenmemesi halinde, üye Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ait olacak şekilde Satıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8 Tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Üye'ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. üyede siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Liana Butik'den talep etme hakkını haizdir. üye tarafından siparişin iptal edilmesi halinde üye'nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Üyenın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ÜYE tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Üye , satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından üye hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra üyenin hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, üye, olası gecikmeler için Satıcı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. Üye tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresinden, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mesaj, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, bildirim amaçlı Üye’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Üye, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
9.10. Üye, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, üye’ye aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.11. Üye ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün üye’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, üye, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini üyeden talep edebilir. Üyenin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise , Lianabutik.com, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
9.12. Üye, Satıcıya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Lianabutik bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, üyenın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
9.13. Üye, Satıcıya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üye’yi bağlayacaktır.
9.14 Üye, Satıcıya ait Lianabutik.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
9.15. Satıcı İnternet Sitesinde, Ürün çeşitliliklerini düzenleme, gönderim sürelerinde değişik ve fiyatlarını yönetme hakkını saklı tutar.
9.16. Satıcıya ait Lianabutik.com internet sitesini üzerinden, Satıcının kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
9.17. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Net Export Sanal Mağazacılık bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı, üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Üye, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Üyeden talep edebilir ve her koşulda üyenin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, üye, borcun gecikmeli ifasından dolayı Üye, Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


11. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre; değeri 2.320,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine,
b) Değeri 2.320.00 - 3.480.00 TL arasında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine,
c) Değeri 3.480 TL'nin üzerinden olan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

12. YÜRÜRLÜK
Üye, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcının, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede üye tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: Lianabutik.com

ALICI:

TARİH: